Rekordliste

M09 und jünger:

Disziplin Leistung Name Jahr
30m 5,30 sec. Florian Cüppers 2003
35m 5,70 sec. Joscha Ufermann 2004
50m 8,30 sec. Paul Edward Stephan 2007
100m (Halle) 17,2 sec. Paul Edward Stephan 2007
200m 36,5 sec. Mark Dillmann 1995
400m 1:26,8 min. Mark Dillmann 1995
600m 2:42,5 min. Roger Horn 1979
800m
1000m 4:09,8 min. Robert Edelmann 2006
1300m 6:13,4 min. Luka Pullmann 2023
1500m
4 x 50m 0:34,4 min. R.Edelmann, M.Freidel
P.Stephan, P.Reitz
2007
4 x 100m 1:14,4 min. J.Mills,M.Merker,
M.Dillmann,P.Regula
1995
Weitsprung: 3,94 m Paul Edward Stephan 2007
Hochsprung: 0,95 m Jens Zöllner 1978
Ballwurf (80g): 35,0 m Sören Fischer 1981

W09 und jünger:

Disziplin Leistung Name Jahr
30m 5,30 sec. Kati Merker 1998
35m 6,20 sec. Anika Ender 2005
50m 8,30 sec. Linda Blank 1995
100m (Halle) 18,1 sec. Kati Merker 1998
200m (Halle) 37,2 sec. Kati Merker 1998
400m 1:30,7 min. Linda Blank 1995
600m 2:54,0 min. Anke Hertrich 1979
800m
1000m 03:41,8 min. Laura Cüppers 2006
1300m 7:04,5 min. Juliane Kliehm 2007
4 x 50m 38,06 min. C.Bachmann,F.Müller,
K.Maurer,C.Schwarzbach
1999
4 x 100m (Halle) 1:20,8 min K.Müller,Ruf,
L.Cüppers,Grösch
2006
Weitsprung: 3,24 m Annette Lehn 1980
Hochsprung: 0,80 m Dagmar Fischer 1979
Ballwurf (80g): 31,0 m Christina Schwarzbach 1999

M11/M10:

Disziplin Leistung Name Jahr
30m 5,2 sec. Christian Seiler 2001
35m 5,6 sec. Bruno Lange 1998
50m 7,6 sec. Bruno Lange 1998
75m Fabian Kisch 1995
200m (Halle) 35,2 sec. Malte Karb 1999
300m 56,9 sec. Fabian Kisch 1995
400m 1:18,4 min. Bruno Schoenmaekers 1999
600m 2:09,9 min. Martin Pfeiffer 1978
800m 2:40,4 min Julian Servais 2022
1000m 3:43,2 min. Michael Horn 1988
1300m 5:07,8 min. Jonas Münstermann 2023
1500 m 6:53,7 min. Jonas Münstermann 2023
4 x 50m 32,82 sec. D.Maurer,S.Strobel,
A.Seiler,L.Auerbach
2002
4 x 100m (Halle) 1:12,5 min. S.Briesemann,M.Merker,
F.Spahn,P.Regula
1996
Weitsprung: 4,26 m Bruno Schoenmaekers 1999
Hochsprung: 1,36 m Bruno Schoenmaekers 1999
Speer (400g) 19,92 m Elias Frank 2022
Ballwurf(80g): 28,50 m Maximilian Stein 2006
Ballwurf(200g): 41,80 m Jens Zöllner 1980
Ballwurf (400g): 25,80 m Mathias Barth 2004
Ballwurf (800g): 10,80 m David Maurer 2002

W11/W10:

Disziplin Leistung Name Jahr
30m 5,1 sec. Anna Rosar 2005
35m 5,8 sec. Kati Merker 2000
50m 7,77 sec. Franziska Gerlach 2023
75m
200m (Halle) 35,3 sec. Anna Spahn 2006
300m 56,3 sec. Kati Merker 2000
400m
600m 2:24,4 min. Nicola Pietz 1979
800m 2:48,96 min. Clara Hartmann 2023
1000 m 03:45,0 min. Katharina Kliehm 2006
1300 m 5:23,4 min Clara Hartmann 2023
2000m 9:39,1 min. Laura Cüppers 2007
4 x 50m 29,96 sec. J.Repp, F. Gerlach,
L. v. Reeken, L. Karbon
2023
4 x 100m (Halle) 1:15,9 min. A.Spahn,Ender,
Grösch,Sever
2006
Weitsprung: 4,25 m Linda von Reeken 2023
Hochsprung: 1,28 m Julie Repp 2023
Schleuderball:
Ballwurf: 37,0 m Stefanie Schmidt 1979

 

 

Dreikampf 1222 Pkt. Linda von Reeken 2023
Vierkampf 1431 Pkt. Julie Repp 2023

M12/ M13:

Disziplin Leistung Name Jahr
30m 4,6 sec. Bruno Lange 1999
35m 5,2 sec. Jens Hartmann/Christian Seiler 2001/2003
50m 7,38 sec. Moritz Gartelgruber 1998
60m Halle 8,99 sec. Johann Schütz 2017
75m 10,1 sec. Jens Hartmann 2001
100m 14,13 sec. Tobias Köhler 2002
200m
300m (Halle) 51,1 sec. Matti Merker 1999
400m 74,0 sec. Felix Blank 1995
600m (Halle) 1:58,6 min. Christian Seiler 2003
800m 2:19,7 min. Nils Lewin 2022
1000m 3:18,0 min Matti Merker 1999
2000m 7:03,7 min. Nils Lewin 2022
5000m
60m Hürden 10,6 sec. Udo Schöll 1981
4 x 75m 44,0 sec. P. Neumann, M. keller, E.Nagel,J.Schütz 2017
4 x 100m(Halle) 1:05,5 sec. L.Auerbach,T.Köhler,
S.Kliehm;L.Auerbach
2003
4 x 400m
3 x 1000m 11:50,0 min. M.Merker,D.Walter,
A.Petereck
1999
Weitsprung: 5,05 m Fabian Kisch 1997
Kugelstoß (3kg): 11,06 m Johann Schütz 2017
Hochsprung: 1,57 m Bruno Schoenmaekers 2001
Dreisprung:
Diskus:
Speer: 36,12 m Johann Schütz 2017
Hammer:
Schleuderball: 27,25 m Joachim Langner 1998
Ballwurf: 45,50 m Johann Schütz 2017
Block Lauf 1988 Pkt. Johann Schütz 2017

W12/W13:

Disziplin Leistung Name Jahr
30m 5,10 sec. Julia Spahn 2001
35m 5,30 sec. Susanne Grünewald 1980
50m 7,80 sec. Annika Mauer 1994
60m (Halle) 8,44 sec. Marlene Krall 2022
75m 10,09 sec. Paula Beisel 2019
100m 15,34 sec. Miriam Kisch/Sophie Schoenmaekers 2002
300m (Halle) 53,30 sec. Kati Merker 2002
400m (Halle) 1:16,8 min. Theresa Lask 2007
600m 2:05,1 min. Kerstin Oblak 2000
800m 2:39,7 min. Annette Liebel 1981
1000m 4:36,0 min. Christine Walther 1981
1500m
2000m 7:51,2 min. Christine Walther 1981
60m Hürden 10,06 sec. Marlene Krall 2022
4 x 75m 41,02 sec. C.Kolbe, I. Jährling, M. Krall,S.Kringel 2022
4 x 75 m (Halle) 42,07 sec I.Jährling, M.Krall, R.Patricelli, C.Kolbe 2022
4 x 100m(Halle) 1:06,3 min. N.Burschel,A.Rosar,
S.Gloger,H.Nagel
2007
3 x 1000m
Weitsprung: 5,16 m Marlene Krall 2022
Kugelstoß: 9,60 m Matilda Hill 2017
Hochsprung: 1,49 m Matilda Hill 2018
Dreisprung:
Diskus: 19,04 m Matilda Hill 2018
Speer (400g) 22,84 m Sarah Kringel 2022
Speer (500g) 20,70 m Sarah Kringel 2022
Schleuderball: 19,10 m Annika Mauer 1994
Ballwurf: 51,0 m Claudia Schramm 1981
Vierkampf 1498 Pkt. Jola Kolbe 2023
Fünfkampf 1891 Pkt. Johanna Beltz 2023
Block Lauf 2326 Pkt. Marlene Krall 2022

M15/M14:

Disziplin Leistung Name Jahr
30m 4,70 sec. Felix Spahn 1999
35m 4,80 sec. Jens Hartmann 2003
60m 7,50 sec. Bruno Lange 2002
75m 9,80 sec. Jens Hartmann 2002
100m 12,16 sec. Christian Seiler 2005
200m 25,21 sec. Julien Seitz 2005
300m 39,38 sec. Julien Seitz 2005
400m 55,77 sec. Julien Seitz 2005
800m 02:07,7 sec. Julien Seitz 2005
1000m 02:53,24 sec. Julien Seitz 2005
1500m
2000m 06:42,0 min. Matti Merker 2001
3000m 11:08,0 min. Joachim Langner 2000
11km 48:21 min. Julien Seitz 2005
60m Hürden 11,40 sec. Stefan Plag 1991
80m Hürden 13,43 sec. Marlon Pons 2023
4 x 75m 41,24 sec. F.Spahn,P.Regular,
M.Merker,J.Langner
1999
4 x 100m 50,1 sec. L.Auerbach,D.Maurer,
C.Seiler,J.Seitz
2005
4 x 200m 1:45,8 E.Schweighöfer, M.Pons,N.Lewin, M.Schütz 2023
3 x 1000m 10:09,0 min. F.Spahn,P.Regular,
J.Langner
1999
Weitsprung: 5,57 m Felix Spahn 2000
Kugelstoß: 12,69 m Jan Volkmer 2007
Hochsprung: 1,66 m Marlon Pons 2023
Dreisprung:
Diskus: 29,13 m Matthias Storck 2019
Speer: 44,21 m Eric Schweighöfer 2023
Hammer:
Ballwurf: 46,0 m Matti Merker 2000
Schleuderball: 39,46 m Julien Seitz 2005
Steinstoßen: 5,33 m Julien Seitz 2005
Block Sprint/Sprung 2462 Pkt. Marlon Pons 2023
Block Wurf 2154 Pkt. Michael Schütz 2023
Stabweitsprung: 3,64 m Lukas Auerbach 2005
Gummistiefelweitwurf: 27,15 m Julien Seitz 2005

W15/W14:

Disziplin Leistung Name Jahr
30m 5,0 sec. Annika Mauer 1996
35m 5,30 sec. Julia Spahn 2002
60m 8,30 sec. Marlene Krall 2023
75m 10,5 sec. Julia Spahn 2002
100m 13,14 sec. Johanna Hill 2023
200m 28,66 sec. Carla Kolbe 2023
300m 47,06 sec. Klara Simon 2005
400m
500m 1:39,5 min. Mirjam Hasse 1995
600m 2:05,4 min. Julia Spahn 2002
800m 2:25,06 min. Lisa Vytrisal 2020
1000m 3:58,2 min. Mirjam Hasse 1995
1500m 4:53,19 min Christine Walther 2021
2000m 07:31,08 min Elena Sigl 2019
3000m 11:56,82 min. Elena Sigl 2019
5000m 21:14,0 min. Elena Sigl 2019
60m Hürden 10,62 sec. Maren Buxmann 2018
80m Hürden 13,61 sec. Maren Buxmann 2018
300m Hürden 59,39 sec. Lisa Lantelme 2005
4 x 100m 54,05 sec. S.Kringel, J.Hill, A-K. Romeis, C.Kolbe 2023
4 x 200m 2:02,92 min S.Kringel, R.Patricelli, M.Krall, C.Kolbe 2023
3 x 1000m
Weitsprung: 5,08 m Marlene Krall 2023
Kugelstoß: 8,34 m Nicole Müller 2003
Hochsprung: 1,48 m Karla Schmidt 1980
Dreisprung:
Diskus: 20,44 m Sarah Kringel 2023
Speer: 24,95 m Sarah Kringel 2023
Hammer:
Schleuderball: 27,98 m Jana Hiller 2005
Stabweitsprung: 3,03 m Katja Fröhlich 2005
Vierkampf 1628 Pkt. Sarah Kringel 2023
Block Wurf 1956 Pkt. Sarah Kringel 2023

M17/M16:

Disziplin Leistung Name Jahr
35m 4,9 sec. Tobias Schweighöfer 1984
60m 7,6 sec. Julien Seitz 2006
100m 11,61 sec. Julien Seitz 2006
200m 24,75 sec. Christian Seiler 2006
300m 41,5 sec. Marc Fröhn 1992
400m 55,50 sec. Fynn Hamann 2023
800m 02:08 min. Julien Seitz 2006
1000m 2:50,9 min. Julien Seitz 2006
1500m 04:43,85 min. Julien Seitz 2007
3000m 10:24,95 Karl Olbertz 2023
5000m 19:01,7 min. Joachim Langner 2007
11000m 47,14 min. Julien Seitz 2006
60m Hürden 11,20 sec. Julien Seitz 2006
100m Hürden
4 x 100m 48,25 sec. L.Auerbach, P.Köhler,
D.Maurer, J.Seitz
2007
4 x 200m 1:38,28 min. L.Auerbach,T.Köhler,
C.Seiler,J.Seitz
3 x 1000m 8:56,26 min. M.Adam, F.Herold, J.Seitz 2007
Weitsprung: 6,05 m Bernd Reinhardt 1964
Kugelstoß(6,25kg): 13,00 m Christian Kunkelmann 1998
Kugelstoß(5,00kg): 11,87 m Lukas Auerbach 2008
Hochsprung: 1,83 m Bruno Schoenmaekers 2005
Dreisprung:
Ballwurf(200g): 60,70 m Matti Merker 2002
Diskus: 33,82 m Christian Kunkelmann 1997
Speer: 41,76 m Eric Schweighöfer 2024
Hammer:
Schleuderball: 51,55 m Christian Kunkelmann 1998
Fünfkampf: 6349 Pkt. Bernd Freudensprung 1985
Steinstoßen: 8,39 m Christian Kunkelmann 1997
Stabweitsprung: 3,97 m Felix Spahn 2002

W17/W16:

Disziplin Leistung Name Jahr
35m 5,5 sec. Mirjam Hasse 1996
60m 8,22 sec. Paula Beisel 2023
100m 13,01 sec. Paula Beisel 2023
200m 27,91 sec. Paula Beisel 2023
400m 66,73 sec. Elena Sigl 2020
600m 02:18,7 min. Annika Mauer 1998
800m 02:24,59 min Louise Micol 2022
1000m 3,55 min. Katharina Lask 2006
1500m 4:46,10 min Louise Micol 2022
3000m 10:15,03 min. Louise Micol 2022
5000m 26,17 min. Lisa Lantelme 2006
60m Hürden 10,60 sec. Katja Fröhlich 2006
100m Hürden 19,29 sec. Lisa Lantelme 2006
4 x 100m 57,89 sec. K.Fröhlich,G.Klein,
K.Lask,K.Simon
2006
4 x 200m 1:56,36 F.Erzigkeit,G.Klein,
K.Lask,S.Simon
3 x 1000m
Weitsprung: 4,52 m Katja Marie Fröhlich 2007
Kugelstoß: 8,58 m Nicole Müller 2005
Hochsprung: 1,46 m Karla Schmidt 1981
Dreisprung: 9,50 m Katja Marie Fröhlich 2007
Diskus:
Speer:
Hammer:
Schleuderball 32,86 m Nicole Müller 2005
Stabweitsprung: 3,04 m Nicole Müller 2005

M19/M18:

Disziplin Leistung Name Jahr
35m 5,0 sec Marc Fröhn 1995
40m 5,30 sec. Bernd Freudensprung 1986
60m 7,71 sec. Tobias Köhler 2007
100m 11,40 sec. Peter Dehnert 1962
200m 24,31 sec Tobias Köhler 2007
400m 53,40 sec Marc Fröhn 1994
800m 02:28,0 min. Marc Fröhn 1994
1000m 02:54,3 min. Klaus Aßmuth 1962
1500m 04:48,0 min. K.K. Schweitzer 1963
2000m 06:14,7 min. Volker Seely 1961
5000m 18:50,0 min. Torben Bund 1994
100m Hürden
4 x 100m 47,10 sec. L.Riegler-Hufland,K.H.Kindinger,
K.Aßmuth,P.Dehnert
1960
4 x 400m 04:00,1 min. M.Delp,D.Gerbaulet,
S.Sundermann,M.Fröhn
1994
3 x 1000m
Weitsprung: 5,98 m Bernd Reihnhardt 1966
Kugelstoß: 11,54 m Tobias Reinhardt 1989
Hochsprung: 1,78 m Bernd Freudensprung 1986
Dreisprung: 12,31 m K.H.Schweitzer 1963
Speer: 31,35 m D.v.d. Heyden 1960
Hammer:
Schleuderball: 40,84 m Marc Fröhn 1994
Steinstoßen: 6,76 m Julian Ronzcka 2005

W19/W18:

Disziplin Leistung Name Jahr
35m 5,70 sec. Katja Schulz 1993
60m 8,30 sec. Nici Müller 2006
100m 13,79 sec. Nici Müller 2006
200m 28,15 sec. Nici Müller 2006
400m
800m 2,25,16 min. Louise Micol 2023
1500m 4:50,09 min. Louise Micol 2023
3000 m 10:21,28 Louise Micol 2023
4300m 17,35 min. Louise Micol 2023
5000m 17,59 min. Louise Micol 2023
11000m 54,29 min. Nici Müller 2006
60m Hürden 10,50 sec. Nici Müller 2006
4 x 100m
4 x 200m 2:07,60 min. L.Lantelme,E.Ulutas,
A.Wittersheim,N.Müller
3000m 10:21,58 Louise Micol 2023
Weitsprung: 4,63 m Nici Müller 2007
Kugelstoß: 8,09 m Nina Wurm 1994
Hochsprung: 1,40 m Annette Patheil 1991
Dreisprung:
Diskus: 21,49 m Isabel Eckert 2005
Speer: 18,46 m Darina Bund 2021
Hammer:
Schleuderball: 33,51 m Maria Spahn 2002

Männer

Disziplin Leistung Name Jahr
35m 5,1 sec. Tobias Schweighöfer 1990
60m 7,85 sec. Lars Reinbold 1997
100 m 11,48 sec PascalKöhler 2011
200m 22,8 sec. Dieter Würtenberger 1965
400m 53,74 sec. Tobias Reihnhardt 1996
800m 02:05,73 min. Noah Baader 2018
1000m 02:47,1 min. Uwe Keiler 1968
1500m 04:18,1 min. Volker Seely 1964
3000m 10:33,00 min. Tobias Reinhardt 2002
5000m 17:19,56 min. Stefan Kapeller 1997
10000m 36,35 min. Christian Kunkelmann 2006
11km 43,30 min. Joachim Langner 2005
21,1km 1:21,20 Std. Christian Kunkelmann 2006
42,195km 02:55,17 Std. Christian Kunkelmann 2006
110m Hürden 18,60 sec. Tobias Schweighöfer 1991
4 x 100m 44,50 sec. H.Breitwieser,D.Würtenberger,
E.Bub,H.Wagner
1961
4 x 400m 03:45,4 min. B.Freudensprung,K.Spahn,
T.Reinhardt,D.Meier
1992
3 x 1000m 07:57,3 min. K.Aßmuth,V.Seely,
W.Geibel
1965
Weitsprung: 7,10 m Uwe Keiler 1970
Kugelstoß: 13,16 m Lars Reinbold 1999
Hochsprung: 1,83 m Bernd Reinhardt 1965
Dreisprung: 12,31 m K.H. Schweitzer 1965
Diskus: 37,47 m Lars Reinbold 1999
Speer: 53,58 m Lars Reinbold 1998
Hammer:
Schleuderball: 61,25 m Uwe Keiler 1970
Steinstoßen: 8,58 m Dieter Würtenberger 1991
Stabweitsprung: 4,09 m Sven Sundermann 2002

Frauen

Disziplin Leistung Name Jahr
35m
100m 13,20 sec. Christel Seely 1963
200m 30,48 sec Ida Stenglein 2023
400m
800m 02:54,0 min. Annette Heppenheimer 1992
1500m
2000 m 11:14,9 min Ulrike Schweighöfer 2017
3000m 14:18,10 min Nina Ivanova 2018
5000m 21:29,0 min. Maren Grimm 2000
100m Hürden
4 x 100m 56,60 sec. U.Spahn,D.Fischer,
A.Partheil,J.Krämer
1992
4 x 400m 04:49,6 min. U.Spahn,D.Fischer,
J.Krämer,S.Eichenauer
1992
3 x 1000m
Weitsprung: 4,42 m Christel Seely 1963
Kugelstoß: 8,56 m Nici Müller 2018
Hochsprung: 1,50 m Annette Rausch 1992
Dreisprung:
Diskus: 22,63 m Ida Stenglein 2023
Speer: 21,25 m Darina Bund 2022
Hammer:
Schleuderball: 32,98 m Nici Müller 2013